Orientering
30 träffar

1 av 30
RMF 3829 – Affisch

RMF 3829 – Affisch

Programaffisch från 1902.

Förkortad version på text:
"Till Saltsjöbaden!
Söndagen den 20 Juli 1902
anordnar
Stockholms Idrottsförbund (med 20 föreningar), Stockholms kapp-
simningsklubb, Stockholms roddförening och Föreningen
för kanot-idrott m. fl.
en gemensam utfärd till Saltsjöbaden i förening med
Idrottstäflingar och Uppvisningar
enligt nedanstående program:
Kl. 9 f. m. Orienteringslöpning till fots, omkring 10,000 m.
Till denna löpning äro anmälda bl. a. Sveriges förnämste löpare herr Christian Hellström, herr J.
Jahnsson, herr E. Ekberg m. fl."

5 av 30
RMF 3444 – Penna

RMF 3444 – Penna

Grön, platt kulspetspenna i plast med Orienteringsförbundets emblem och text i blått. Orienteringsförbundets emblem består av en löpare med karta och en stor kompass samt en nål som pekar åt norr.

Framtagen i samband med Svenska Orienteringsförbundets 60-årsjubileum.

1998 startades en riksomfattande motionskampanj, Naturpasset, för att locka fler ut i naturen. Orienteraren Johan Ivarsson blev totaltvåa i orienteringens World Cup. Det ordnades sprintorientering för ungdom, Cup till 13, som lockade 10 000 ungdomar över hela landet.

Platser: Sverige
Nyckelord: Orientering